Kvalitetsvurderinger og arbejdslister

Artikelstart

I de fagansvarliges produktionssystem har du adgang til kvalitetsvurderinger/arbejdslister.

Kvalitetsvurderinger og arbejdslister

Her kan du se, hvordan kvalitetsvurderingerne vises på din arbejdsliste.

Fagansvarlige, redaktører og korrekturlæsere kan give alle artikler en kvalitetsvurdering i systemet. De fagansvarlige kan også vurdere artikler uden for deres eget fagområde.

Kvalitetsvurderingerne kan kun ses af redaktører og fagansvarlige; publikum kan ikke se dem.

Artikler, som markeres med 4 Trænger til gennemgang eller 5 Kritiske problemer med form eller indhold, kommer på den fagansvarliges arbejdsliste. Det er en nyttig funktion, når redaktørerne vil bede en fagansvarlig om at opdatere en artikel. Det er også et fint værktøj, som de fagansvarlige kan bruge til at lave huskelister til sig selv.

Sådan bruger vi skalaen

Der er fem karakterer på skalaen:

  1. En af de bedste artikler i leksikonet
  2. Rigtig god
  3. God
  4. Trænger til en gennemgang
  5. Kritiske problemer med form eller indhold

Vi bruger normalt kun karaktererne 2, 3 og 4. Karaktererne 1 og 5 bruges kun i særtilfælde. Artikler med karaktererne 1 og 2 bruges til vores automatiske anbefalinger. Artikler med karaktererne 4 og 5 kommer automatisk på de fagansvarliges arbejdslister.

Når du har forbedret en artikel

Hvis du har forbedret en artikel, skal du give den en ny kvalitetsvurdering. For at vælge den rigtige karakter kan du stille dig selv disse spørgsmål:

  • Følger artiklens indhold, stil og struktur forfattervejledningens principper?
  • Har du skrevet en manchet, og indledes den med en klar og tydelig definition?
  • Har artiklen fået et relevant billede?

De fleste artikler vil få karakteren 3 God.

Kvalitetsvurdering af andres artikler

Når du skal kvalitetsvurdere andres artikler, er det vigtigt, at du begrunder, hvorfor du har vurderet, som du har. Skriv en venlig og konkret begrundelse. Husk, at du skriver til en leksikonkollega.

Statistik om fagområder og artikler

Du har også adgang til statistik om dine fagområder og artikler. Her kan du for hver enkelt artikel se læsertal og antal dage siden seneste opdatering. De mest læste artikler skal være opdaterede.

Hvis en artikel ikke har været opdateret i to år, markeres den med gult. Mærket bliver rødt, hvis der er gået mere end tre år. Opdateringsbehovet varierer mellem de forskellige fagområder og artikler.

Du kan også direkte på artiklen se hvor mange gange den har været læst de seneste 365 dage.

Denne artikel er en del af Fagansvarligvejledningen.