Du kan bruge LaTeX-notation til at skrive formler i Den Store Danske.

OBS! Vi skal undgå at bruge formler i begyndelsen af artikler. Formler må aldrig bruges som eneste definition af et opslagsord.

Læs mere i Tal, symboler, formler og ligninger.

Sådan skriver du LaTex i leksikonet

LaTeX-koden skrives (eller kopieres) ind i artikelteksten og gemmes som ren tekst. Koden bliver oversat til en formel når du publicerer artiklen. I artikelredigering vil det altid være koden som vises, ikke det oversatte resultat.

LaTeX-koden skrives i parentes med backslash foran: \ ( L a T e X – k o d e \ )

Eksempelvis kan 2/32 skrives sådan: \(\frac{2}{3^2}\)

Koden kan alternativt skrives i kantet parentes med backslash foran, for at få et centreret resultat: \[\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\]

Hvis man ikke har et godt kendskab til LaTeX, eller hvis man skal konstruere komplekse formler, bør man bruge en editor. Det findes mange programmer, som kan generere LaTeX-kode, og nogen af disse er web-applikationer, der gør at du slipper for at installere noget på din pc.

  • LaTeX4technics (en gratis web-editor for matematisk notation i LaTeX)

I tillæg til LaTeX for matematisk notation støtter vores sider også LaTeX for kemisk notation ved hjælp af udvidelsen mhchem. Se egen mhchem-dokumentation for at se, hvordan dette bruges.

Eksempler på LaTeX-kode

Uden udvidelser

\left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)

Giver følgende resultat, når den sættes i parenteser med backslash foran:

\(\left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)\)

Med mhchem

\ce{Zn^2+ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{amphoteres Hydroxid}}{\ce{Zn(OH)2 v}}$ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{Hydroxozikat}}{\ce{[Zn(OH)4]^2-}}$ }

Giver følgende:

\(\ce{Zn^2+ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{amphoteres Hydroxid}}{\ce{Zn(OH)2 v}}$ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{Hydroxozikat}}{\ce{[Zn(OH)4]^2-}}$ }\)

Læs mere om tal, symboler, formler og ligninger i artikler

Læs artiklen Tal, symboler, formler og ligninger, før du lægger LaTeX-formler ind i artiklerne.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.