Det er vigtigt at sørge for, at brugerne kan finde vores artikler, når de søger efter det, de vil vide. Størsteparten af lex.dk’s brugere finder artiklerne ved at søge på Google. Derfor skal Google forstå, hvad artiklerne handler om, så den relevante artikel kommer frem i brugerens søgning.

Sådan gør du din artikel lettere at finde:

Giv artiklen en god titel

Artiklens titel (opslagsord) skal være letforståeligt og præcist. Tænk over, hvad en almindelig bruger vil kalde emnet. Vi skriver fx brintoverilte og ikke hydrogenperoxid. Du må ikke omdøbe artikler i leksikonet uden at have drøftet det med din redaktør først. Læs mere om opslagsord.

Brug "også kendt som"-feltet i faktaboksen

Brug også kendt som-feltet i faktaboksen til at angive alle væsentlige varianter af opslagsordet, gerne også engelske eller varianter på andre sprog inden for fagfeltet, når det er naturligt. I artiklen om brintoverilte skal hydrogenperoxid stå i faktaboksen. Læs mere om faktabokse.

Lav gode overskrifter

Opdel artikelteksten med hyppige overskrifter, som gerne indeholder ord, man naturligt vil søge efter. Skriv fx "J.R.R. Tolkiens forfatterskab" i stedet for blot "forfatterskab". Brug andre vigtige nøgleord eller varianter af opslagsordet i overskrifterne, hvis det passer godt til teksten. Din redaktør kan undersøge, hvilke ord der bliver søgt på inden for et givent emne.

Vælg skrifttypen "Overskrift 1", og brug "Overskrift 2" for at få to niveauer i afsnittene. (Brug kun “Overskrift 2”, hvis du først har brugt “Overskrift 1”, ellers bliver teksten ikke vist.)

Brug billeder

Læg billeder ind i artiklen og skriv en beskrivende billedtekst. Skriv for eksempel "Skriget af Edvard Munch" i stedet for blot at skrive "Skriget". Læs mere om brug af billeder.

Link til artiklen fra andre leksikonartikler

Gå ind i andre relevante sideordnede eller overordnede artikler på lex.dk og link fra dem til den aktuelle artikel. Hvis artiklen, du vil linke fra, ligger i en andens kategori, kan du bruge funktionen Foreslå ændringer i artiklen nederst. Læs mere om interne links.

Link til artiklen fra andre troværdige hjemmesider

Link fx til artiklen fra din universitetsprofil eller forskningshjemmeside. Google tolker indgående links som en indikator for, at artiklen er vigtig.

Denne artikel er en del af forfattervejledningen.