Kontrakt om fagansvar på lex.dk gælder sammen med reglerne for registrering og publicering på lex.dk

Kontrakt om fagansvar er et tillæg til reglerne for registrering og publicering på lex.dk og udgør sammen med disse en juridisk bindende aftale mellem dig og Foreningen lex.dk. Denne aftale indeholder en række bestemmelser, som gælder for dig, så længe du er fagansvarlig, bl.a. krav til faglige kompetencer og forventning om løbende ajourføring og opdatering af artikler i dine ansvarsområder.

Som fagansvarlig er du ikke ansat af Foreningen lex.dk.

Kontrakt om fagansvar er gældende, så længe du har rollen som fagansvarlig på lex.dk. Begge parter kan når som helst opsige kontrakten

Kontrakt om fagansvar er gældende, så længe du har rollen som fagansvarlig på lex.dk. Du kan når som helst trække dig fra rollen som fagansvarlig ved at sende en skriftlig opsigelse til Foreningen lex.dk. Du kan trække dig som fagansvarlig uden at begrunde din opsigelse. På samme måde kan Foreningen lex.dk når som helst opsige kontrakten om fagansvar, også uden begrundelse. Dit eventuelle optjente honorar udbetales senest to måneder efter, at fagansvaret er ophørt.

Du skal være fagligt kvalificeret på de fagområder, du har ansvaret for

Du skal være fagligt kvalificeret for at være fagansvarlig. Du finder en oversigt over, hvad du er fagansvarlig for ved at logge ind på lex.dk. På lex.dk laves der løbende ændringer i fagområderne, fx ved at dele fagområder op i mindre områder. Hvis der sker ændringer i de områder, du er fagansvarlig for, vil Foreningen lex.dk sende dig et varsel. Du skal derfor sørge for løbende at opdatere dine kontaktinformationer, så redaktionen kan komme i kontakt med dig.

At være fagansvarlig er et tillidshverv. Hvis der opstår situationer, der potentielt kan skade lex.dk’s omdømme ved, at du er fagansvarlig, skal du orientere redaktionen.

Du skal følge med i udviklingen inden for dine fagområder

Som fagansvarlig på lex.dk er din vigtigste opgave at sørge for, at artiklerne, du har ansvaret for, er fagligt solide, opdaterede og overskuelige. Du skal lave en plan for opdatering af dine artikler i samarbejde med din redaktør, og du skal følge retningslinjerne i fagansvarliginstruksen og forfattervejledningen. Som fagansvarlig har du det faglige ansvar for indholdet.

Du skal følge retningslinjerne i forfattervejledningen og fagansvarliginstruksen

Som forfatter og fagansvarlig på lex.dk skal du følge retningslinjerne for, hvordan artikler skal udformes og redigeres, samt relevanskriterierne for hvilke artikler der skal være på lex.dk. Se Fagansvarligvejledning og Forfattervejledning.

Du får betaling i overensstemmelse med gældende satser for publicering på lex.dk

Du får betaling for dit arbejde som fagansvarlig i overensstemmelse med de satser og betalingsmodeller, der er publiceret på lex.dk. Honorar beregnes efter, hvor mange tegn du har skrevet op til et aftalt tegnloft, se Betaling til fagansvarlige.

Du kan se optjent honorar, tegnloft m.m. ved at logge ind på lex.dk. Tegnloftet kan blive justeret hen over året. Satser og tegnloft for honorarer vil afhænge af flere faktorer som antal fagansvarlige, total tegnproduktion på lex.dk, redaktionelle prioriteringer m.m.

Honorar udbetales én gang årligt. Du modtager betaling for den endelige, redigerede artikeltekst. Du modtager normalt ikke betaling for afvist eller slettet indhold. Hvis du laver store og omfattende opdateringer, uden at det er aftalt med din redaktør på forhånd, kan du ikke forvente at modtage honorar herfor.

Foreningen lex.dk kan ændre satser og øvrige vilkår for udbetaling af honorar. Før disse træder i kraft, sender Foreningen lex.dk dig et varsel med angivelse af ændringerne. Du skal derfor sørge for, at dine kontaktinformationer er opdaterede, så Foreningen lex.dk kan komme i kontakt med dig.