Du kan få adgang til lex.dk, uanset hvor du er. Af /Johner/Ritzau Scanpix. Begrænset anvendelse

Om lex.dk

Artikelstart

Hvad gør vi?

Vi har alle sammen spørgsmål om verden hver eneste dag. Vi vil gerne vide mere. Redaktionen bag lex.dk arbejder på at opdatere den store pulje af artikler i Den Store Danske, hvor du finder nogle af svarene. Samtidig arbejder redaktionen bag Trap Danmark på at færdiggøre Trap Danmark 6. udgave, som også er tilgængelig på lex.dk.

Verden bevæger sig, og hvad der var rigtigt og aktuelt sidste år, er det ikke nødvendigvis i år.

Opdateringen af Den Store Danske og driften af portalen lex.dk finansieres af en bevilling på Finansloven. Bevillingen er på i alt 23 millioner kr. og dækker perioden 2019-22.

Vores mission

Gyldendal og G.E.C. Gads Fond vil med udgangspunkt i Den Store Danske Encyklopædi og Trap Danmark gøre det lettere at finde en vej til viden, der ikke er fake, men fakta. Pålidelig, aktuel og tilgængelig, skrevet af danske fagfolk og forskere, samlet og søgbart på én adresse, lex.dk.

Læs foreningens mission her.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet svar på en række spørgsmål om lex.dk her.

Indholdet på lex.dk

Den Store Danske

På lex.dk finder du opslagsværket Den Store Danske, som i mere end 150.000 artikler beskriver verden med dansk udgangspunkt og global orientering. Den Store Danske giver dig svar på det meste. Efter i flere år ikke at være blevet ajourført er Foreningen lex.dk sammen med nogle af landets førende forskere gået i gang med at opdatere og skrive nye artikler til værket.

Redaktionen arbejder tæt sammen med forskerne. Vi kalder dem fagansvarlige. De fagansvarlige er eksperter inden for hver deres fagområde. Dette samarbejde sikrer et højt niveau for både faktuelt indhold og formidling. Hvem der har skrevet en artikel, og hver enkelt opdatering, kan ses i hver eneste artikel, hvor alle kan følge med i arbejdet. På forsiden af lex.dk kan du se, hvilke artikler der netop nu er blevet redigeret. Alle ændringer har en afsender og en dato, og du kan helt konkret se forskelle mellem artiklernes versioner.

Åbenhed om redigering og afsender er helt centralt i arbejdet med Den Store Danske.

Trap Danmark

På lex.dk finder du også Trap Danmark 6. udgave, som udkommer i perioden 2015-21. Trap Danmark er et omfattende univers af levende fortællinger, tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om Danmark. Her finder du – for de enkelte steder i landet og for landet som helhed – den væsentligste viden om geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark 6. udgave udkommer trykt i 34 bind og 98 kommunebøger samt på trap.lex.dk. Den digitale udgave er beriget med både stedbeskrivelser, billeder, kort og illustrationer fra databaser hos Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, Slots- og Kulturstyrelsen og Rigsarkivet samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Redaktionen på Trap Danmark arbejder løbende med at tilføje steder og viden. Disse redigeringer fremgår også af forsiden på lex.dk.

Værkerne på lex.dk

Udover Den Store Danske og Trap Danmark giver lex.dk dig adgang til en række af de vigtigste opslagsværker:

Ordforklaringer

På lex.dk kan du få ordforklaringer fra Den Danske Ordbog fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med et enkelt (dobbelt)klik.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab står for vedligehold af Den Danske Ordbog, som vi stiller til rådighed i alle tekster på lex.dk.

Hverdag

Redaktion

Foreningen lex.dk har en redaktion, der består af fire redaktører, en redaktionschef og en chefredaktør. Indholdet på Den Store Danske er delt op i fagområder, som er delt ud på redaktørerne. Redaktørerne arbejder inden for disse områder, men drøfter og koordinerer alle overordnede spørgsmål.

Internt har alle artikler en kvalitetsvurdering. Det er et udtryk for, hvor færdig en artikel er. Redaktionen og de fagansvarlige bruger vurderingerne til at afgøre, hvor vi skal lægge indsatsen. En hyppigt læst artikel med en dårlig vurdering bliver redigeret før en sjældent læst artikel med en god vurdering.

Fagansvarlige

På sigt får alle fagområder i Den Store Danske en fagansvarlig. Den fagansvarlige opdaterer artikler inden for sit eget felt. Den fagansvarlige overvåger artiklerne inden for sit område og bidrager med kvalitetsvurderinger. Den fagansvarliges indsats er prioriteret af disse vurderinger og af, hvor meget en artikel er læst.

Fagansvarlige kan foreslå ændringer til artikler uden for deres egne fagområder. Dermed udelukker vi fagligt blinde vinkler, og eksperterne kan berige det samlede indhold og niveau. Men i sidste ende er det den fagansvarlige for det enkelte område, der sammen med redaktøren godkender eller takker nej til ændringsforslag.

Du kan være med

Den Store Danske er alles viden. Og du kan bidrage. Hvis du møder forældede eller forkerte oplysninger, er du meget velkommen til at skrive en kommentar til den enkelte artikel. Du kan også selv skrive ændringsforslag til teksten, ligesom du kan foreslå helt nye artikler. Du kan også bidrage med billeder.

Men du kan ikke skrive direkte i Den Store Danske. Alle artikelforslag, ændringsforslag og forslag til billeder skal godkendes af den fagansvarlige og af redaktøren.

Ledelse

Redaktionen på Den Store Danske ledes af chefredaktør Niels Elers Koch. Han har det overordnede ansvar for indholdet på lex.dk, og han er ligeledes leder af Foreningen lex.dk’s sekretariat. Den daglige ledelse af redaktionen varetages af redaktions- og udviklingschef Erik Henz Kjeldsen.

Det Videnskabelige Råd

For at sikre et højt niveau i både faktuelt indhold og formidling har Foreningen lex.dk samlet et rådgivende forum, Det Videnskabelige Råd. Rådet har til opgave at bistå foreningen ved at pege på fagansvarlige og ved at rådgive i eventuelle faglige diskussioner. Det Videnskabelige Råd har Anja Cetti Andersen som formand og Ebba Nexø som næstformand.

Forening og bestyrelse

Foreningen lex.dk blev stiftet i sommeren 2019.

Foreningen lex.dk har til formål at etablere og drive en frit tilgængelig, dansksproget digital platform for autoritativ viden til brug for folkeoplysning til gavn for det danske samfund, herunder folkeskoler, gymnasier, universiteter, læreanstalter m.m. og bibliotekerne. Det gør foreningen ved

  1. sammen med Trap Danmark, at etablere en fælles teknisk platform og infrastruktur for foreningens virke og hjemmesiden lex.dk
  2. at opdatere og udgive Den Store Danske
  3. at stille en række videntunge, specialiserede værker til rådighed for offentligheden.

Foreningen har ikke til formål at skabe økonomisk overskud til udlodning blandt sine medlemmer, og medlemmerne har intet krav herpå.

Foreningens bestyrelse består af bestyrelsesformand Joachim Malling, G.E.C. Gads Fond, Morten Hesseldahl, Gyldendal A/S, Anders Bjarklev, Danske Universiteter og Christian Gorm Tortzen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Støtteerklæringer

En bred vifte af organisationer inden for uddannelse og kultur bakker op om lex.dk.

Læs støtteerklæringerne her.

Partnerskaber

Store norske leksikon

Foreningen lex.dk og redaktionen bag Den Store Danske har et tæt samarbejde med Store norske leksikon (SNL). Samarbejdet gælder både den tekniske platform, hvor alt indhold ligger, og udvikling af redaktionelle arbejdsgange. SNL driver platformen, og Foreningen lex.dk og Trap Danmark betaler for drift, vedligehold og videreudvikling.

Snl.no er med flere end 3 millioner månedlige brugere et af Norges absolut største indholdssites. SNL har igennem de seneste ti år investeret betydelige summer i udviklingen af platformen og lex.dk får med samarbejdet adgang til en yderst robust og velafprøvet teknisk platform.

Ritzau og Scanpix

Ritzau formidler nyheder og baggrundsstof til danske medier. Lex.dk redaktionen hjælper Ritzau med denne tjeneste ved at sammenkoble baggrundsartikler fra lex.dk med Ritzaus begivenhedskalender Tid & Sted. Dette styrker nyhederne med faktuel baggrundsviden.

Lex.dk bruger billeder fra Scanpix som illustrationer til artikler.

Finansiering

Opdateringen af Den Store Danske og driften af portalen lex.dk finansieres af en bevilling på Finansloven. Bevillingen er på i alt 23 millioner kr. og dækker perioden 2019-22.

Trap Danmark har med en samlet bevilling på 175 millioner kr. fået økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. Udgivelsen sker i samarbejde med en række partnere inden for den offentlige sektor.