Hvad gør vi?

Vi har alle sammen spørgsmål om verden hver eneste dag. Vi vil gerne vide mere. Redaktionen bag lex.dk arbejder på at opdatere de mere end 240.000 artikler på lex.dk, hvor du finder nogle af svarene. Lex.dk indeholder Den Store Danske, Trap Danmark og 13 andre opslagsværker.

Verden bevæger sig, og hvad der var rigtigt og aktuelt sidste år, er det ikke nødvendigvis i år.

Den indholdsmæssige opdatering og driften af Danmarks nationalleksikon lex.dk finansieres af en bevilling på Finansloven og særbevillinger fra en række private fonde.

Vores mission

Foreningen lex.dk vil med udgangspunkt i Den Store Danske Encyklopædi og Trap Danmark gøre det lettere at finde en vej til viden, der ikke er fake, men fakta. Pålidelig, aktuel og tilgængelig, skrevet af danske fagfolk og forskere, samlet og søgbart på én adresse, lex.dk.

Læs foreningens mission her.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet svar på en række spørgsmål om lex.dk her.

Indholdet på lex.dk

Den Store Danske

På lex.dk finder du opslagsværket Den Store Danske, som i mere end 150.000 artikler beskriver verden med dansk udgangspunkt og global orientering. Den Store Danske giver dig svar på det meste.

Trap Danmark

På lex.dk finder du også Trap Danmark 6. udgave, som udkom i perioden 2015-22. På lex.dk ligger også Trap Færøerne og Trap Grønland, der udkom i 2023.

Trap Danmark er et omfattende univers af levende fortællinger, tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om Danmark. Her finder du – for de enkelte steder i landet og for landet som helhed – den væsentligste viden om geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark 6. udgave udkom trykt i 34 bind og 98 kommunebøger samt på trap.lex.dk. Den digitale udgave er beriget med både stedbeskrivelser, billeder, kort og illustrationer fra databaser hos Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, Slots- og Kulturstyrelsen og Rigsarkivet samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Værkerne på lex.dk

Udover Den Store Danske og Trap Danmark giver lex.dk dig adgang til en række af de vigtigste opslagsværker:

Ordforklaringer

På lex.dk kan du få ordforklaringer fra Den Danske Ordbog fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med et enkelt (dobbelt)klik.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab står for vedligehold af Den Danske Ordbog, som vi stiller til rådighed i alle tekster på lex.dk.

Hverdag

Redaktion

Foreningen lex.dk har en redaktion, der indtil videre består af 11 redaktører, en redaktionssekretær og en chefredaktør, en sekretariatschef, en kommunikationsmedarbejder og ni studentermedhjælpere. Indholdet er delt op i fagområder, som er delt ud på redaktørerne. Redaktørerne arbejder inden for disse områder, men drøfter og koordinerer alle overordnede spørgsmål.

Internt har alle artikler en kvalitetsvurdering. Det er et udtryk for, hvor færdig en artikel er. Redaktionen og de fagansvarlige bruger vurderingerne til at afgøre, hvor vi skal lægge indsatsen. En hyppigt læst artikel med en dårlig vurdering bliver redigeret før en sjældent læst artikel med en god vurdering.

Fagansvarlige

På sigt får alle fagområder på lex.dk en fagansvarlig. Den fagansvarlige opdaterer artikler inden for sit eget felt. Den fagansvarlige overvåger artiklerne inden for sit område og bidrager med kvalitetsvurderinger. Den fagansvarliges indsats er prioriteret af disse vurderinger og af, hvor meget en artikel er læst.

Fagansvarlige kan foreslå ændringer til artikler uden for deres egne fagområder. Dermed udelukker vi fagligt blinde vinkler, og eksperterne kan berige det samlede indhold og niveau. Men i sidste ende er det den fagansvarlige for det enkelte område, der sammen med redaktøren godkender eller takker nej til ændringsforslag.

Du kan være med

Artiklerne på lex.dk er alles viden. Og du kan bidrage. Hvis du møder forældede eller forkerte oplysninger, er du meget velkommen til at skrive en kommentar til den enkelte artikel. Du kan også selv skrive ændringsforslag til teksten, ligesom du kan foreslå helt nye artikler. Du kan også bidrage med billeder.

Men du kan ikke skrive direkte på lex.dk. Alle artikelforslag, ændringsforslag og forslag til billeder skal godkendes af den fagansvarlige og af redaktøren.

Foreningen lex.dk

Foreningen lex.dk blev stiftet den 25. april 2019.

Foreningen lex.dk har til formål at etablere og drive en frit tilgængelig, dansksproget digital platform for autoritativ viden til brug for folkeoplysning til gavn for det danske samfund, herunder folkeskoler, gymnasier, universiteter, læreanstalter m.m. og bibliotekerne. Det gør foreningen ved

 1. drive den tekniske platform og infrastruktur for foreningens virke og hjemmesiden lex.dk
 2. at opdatere og udgive Den Store Danske og en række videntunge, specialiserede værker.

Foreningen har ikke til formål at skabe økonomisk overskud til udlodning blandt sine medlemmer, og medlemmerne har intet krav herpå.

Bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af bestyrelsesformand Niels Elers Koch, næstformand Hanne Salomonsen, Gyldendal A/S, Mette Birkedal Bruun, G.E.C. Gads Fond, Anders Bjarklev, Danske Universiteter, Karen Skovgaard-Petersen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Erik Bolstad, Store Norske Leksikon.

Direktion

Direktionen for lex.dk består af ansvarshavende chefredaktør Erik Henz Kjeldsen og sekretariatschef Ole Kaag Mølgaard.

Det Videnskabelige Råd

For at sikre et højt niveau i både faktuelt indhold og formidling har Foreningen lex.dk samlet et rådgivende forum, Det Videnskabelige Råd. Rådet har til opgave at bistå foreningen ved at pege på fagansvarlige og ved at rådgive i eventuelle faglige diskussioner. Det Videnskabelige Råd har Anja Cetti Andersen som formand og Ebba Nexø som næstformand.

Advisory Board

Advisory boardet skal med deres indsigt i digitale produkter, specifikke brugergrupper og lex.dk’s forskellige distributions- og kommunikationskanaler inspirere til den fortsatte udvikling af lex.dk. Advisory boardet hjælper med at artikulere ideer til, hvordan lex.dk kan gøres mere relevant for brugerne. Ligesom Advisory boardet kan hjælpe med at identificere centrale udviklinger, der er væsentlige for lex.dk’s produkter.

Advisory Boardet består af:

 • Næstformand Frederikke Didriksen, Danske Skoleelever
 • Forperson Asger Kjær Sørensen, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
 • Næstforperson Lauge Lunding Bach, Danske Studerendes Fællesråd Uddannelsespolitisk
 • Forkvinde Undervisningsudvalget Regitze Flannov, Danmarks lærerforening
 • Medlem af GL's hovedbestyrelse Mai Møller Nielsen, Gymnasieskolernes lærerforening
 • Direktør Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening
 • Formand for bestyrelsen Trine Nielsen, Det Danske Filminstitut
 • Adm. direktør Stig Kirk Ørskov, JP/Politikens Hus
 • Bestyrelsesformand Christian Peytz, Peytz Mail
 • Director of Digital Marketing Strategy Christian Doeleman-Lassen, IIH Nordic

Støtteerklæringer

En bred vifte af organisationer inden for uddannelse og kultur bakker op om lex.dk.

Læs støtteerklæringerne her.

Partnerskaber

Store norske leksikon

Foreningen lex.dk og redaktionen bag lex.dk har et tæt samarbejde med Store norske leksikon (SNL). Samarbejdet gælder både den tekniske platform, hvor alt indhold ligger, og den løbende udvikling af redaktionelle arbejdsgange. SNL driver platformen, og Foreningen lex.dk betaler for drift, vedligehold og videreudvikling.

Snl.no er med flere end 6 millioner månedlige besøg et af Norges største indholdssites. SNL har investeret betydelige summer i udviklingen af platformen og lex.dk får med samarbejdet adgang til en yderst robust og velafprøvet teknisk platform.

Ritzau og Scanpix

Ritzau formidler nyheder og baggrundsstof til danske medier. Lex.dk redaktionen hjælper Ritzau med denne tjeneste ved at sammenkoble baggrundsartikler fra lex.dk med Ritzaus begivenhedskalender Tid & Sted. Dette styrker nyhederne med faktuel baggrundsviden.

Lex.dk bruger billeder fra Scanpix som illustrationer til artikler.

Finansiering

Opdateringen og driften af Danmarks nationalleksikon lex.dk finansieres af en bevilling på Finansloven og særbevillinger fra en række private fonde.

Trap Danmark har med en samlet bevilling på 190 millioner kr. fået økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond. Udgivelsen sker i samarbejde med en række partnere.

Årsrapporter